Project Gutenberg là thư viện số với hơn 70.000 đầu sách ebook. Thư viện này tập trung vào các đầu sách đã qua thời hạn bản quyền theo luật của U.S.